UTE-kort 2021

Vi anbefaler Skiklubbens Ute-kort for deg som ønsker å trene med oss hele året!
Det som inngår i Ute-kortet er tilgang til UTE-trening på barmark og på ski. Styrketrening og kurs inngår ikke i UTE-kortet. Kortet varer et år fra kjøpsdato.

UTE-kort kan kun kjøpes om du er medlem av Trondhjems Skiklub. 

Ellers inngår alle ekstraøkter som settes opp dersom vi forlenger barmarkssesongen utover november og desember.

Pris på UTE-kortet er kr. 2500,- Når du har bestilt UTE-kortet går du inn og registrerer deg på det tilbudet du ønsker. Ved sykdom eller skade kan Ute-kortet fryses, mot legeerklæring.

Arrangement

Starter
01.01.2021

Slutter
31.12.2021

Billetter

Type
Pris
Velg

UTE-kortet
1.01.21 - 31.12.21
Kr 2 500,00